UKE – aktualizacja map popytu na usługi telefonii stacjonarnej oraz Internetu szerokopasmowego

Zachęcamy Państwa do wypełnienia opracowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ankiety dot. potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej oraz Internetu szerokopasmowego dla społeczeństwa, dostępnej na stronach internetowych:

  1. 1) Urzędu Miejskiego w Śremie: www.srem.pl
  2. 2) UKE: www.mapa.uke.gov.pl/ankiety
  3. 3) Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: wzk.poznan.uw.gov.pl

oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1.

źródło

I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe

W dniu 6 października 2011 r. w Poznaniu odbyło się I Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe. Wśród samorządów i operatorów telekomunikacyjnych regionu upowszechniana była wiedza o projekcie Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa.

Gmina Śrem otrzymała wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska moc Internetu” za duży wkład w wdrażanie nowoczesnych technologii pomagających w dostępie do szerokopasmowego Internetu.

Organizatorami Forum były Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Miejska Sieć Komputerowa Śrem@n

Witamy na stronie informacyjnej projektu miejskiej sieci komputerowej Śrem@n.